ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک

ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک

مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان مدیریت ریسک مقاله انگلیسی 7 صفحه و ترجمه ان 13 صفحه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 13
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان مدیریت ریسک: مقاله انگلیسی 7 صفحه و ترجمه ان 13 صفحه می باشد.

 

The effectiveness of risk management program on
pediatric nurses’ medication error
Nahid Dehghan-Nayeri1, Fariba Bayat2, Tahmineh Salehi3, Soghrat Faghihzadeh4
Abstract
Background: Medication therapy is one of the most complex and high-risk clinical processes that nurses deal with. Medication
error is the most common type of error that brings about damage and death to patients, especially pediatric ones. However, these
errors are preventable. Identifying and preventing undesirable events leading to medication errors are the main risk management
activities. The aim of this study was to investigate the effectiveness of a risk management program on the pediatric nurses’
medication error rate.
Materials and Methods: This study is a quasi-experimental one with a comparison group. In this study, 200 nurses were
recruited from two main pediatric hospitals in Tehran. In the experimental hospital, we applied the risk management program
for a period of 6 months. Nurses of the control hospital did the hospital routine schedule. A pre- and post-test was performed
to measure the frequency of the medication error events. SPSS software, t-test, and regression analysis were used for data
analysis.
Results: After the intervention, the medication error rate of nurses at the experimental hospital was significantly lower (P < 0.001)
and the error-reporting rate was higher (P < 0.007) compared to before the intervention and also in comparison to the nurses of
the control hospital.
Conclusions: Based on the results of this study and taking into account the high-risk nature of the medical environment, applying
the quality-control programs such as risk management can effectively prevent the occurrence of the hospital undesirable events.
Nursing mangers can reduce the medication error rate by applying risk management programs. However, this program cannot
succeed without nurses’ cooperation.
Key words: Iran, medication error, nurse, risk management, self-reportموضوع مقاله:

«برنامه مدیریت ریسک (خطر) درباره‌ی تجویز اشتباهی داروی مربوط به امراض کودکان پرورشگاهی»

خلاصه متن:

زمینه: تجویز دارو یک فرایند وابسته به بیمار و پیچیده است. بیش از همه خطری بزرگ و با پرستار هم سر و کار دارد. خطای تجویزی دارو بیشتر یک نوع رایج خطاست در پذیرش بیمار که موجب آسیب رساندن و مرگ و میر می‌شود. به ویژه مربوط به امراض کودکان، هر چند که اشتباهی قابل جلوگیری است. مدیریت ریسک (خطر) تجویز اشتباهی دارو فعالیت عمده و اتفاقی نامطلوب، قابل پیش‌بینی و پیشگیری است. نتیجه‌ی این تحقیقات تأثیرات برنامه در مدیریت «ریسک» درباره‌ی تجویز اشتباهی داروی مربوط به امراض کـودکـان و مطالعه روی موش صحرایی است.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

خرید فایل word ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

دریافت فایل pdf ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

دانلود پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

خرید پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

دانلود فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

دریافت نمونه سوال ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

دانلود پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

خرید پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

دانلود مقاله ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

دریافت مقاله ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

خرید فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

دانلود تحقیق ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

خرید مقاله ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

دانلود فایل pdf ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از download

دانلود مقاله ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

خرید پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

دانلود فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

دریافت فایل word ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

خرید نمونه سوال ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

دانلود فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

دریافت فایل word ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

دانلود فایل word ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

خرید فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

دانلود تحقیق ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

دریافت فایل pdf ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

دانلود پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

خرید کارآموزی ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

دانلود فایل pdf ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

دانلود کارآموزی ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از www

دانلود مقاله ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

دریافت پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

دانلود فایل pdf ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

خرید فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

دانلود فایل pdf ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

دریافت کارآموزی ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

دانلود پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

خرید تحقیق ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

دانلود پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

دریافت تحقیق ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

خرید فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

دانلود پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

خرید فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

دانلود نمونه سوال ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

دانلود فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از pdf

دانلود کارآموزی ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

دریافت فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

دانلود فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

خرید نمونه سوال ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

دانلود تحقیق ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

دانلود تحقیق ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

خرید فایل word ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

دانلود پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

دریافت فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

دانلود پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

دانلود پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

دانلود فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

دریافت فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

دانلود پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

دانلود کارآموزی ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از word

دریافت تحقیق ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free

دانلود مقاله ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free

دانلود فایل pdf ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free

خرید تحقیق ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free

دانلود پروژه ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free

دریافت کارآموزی ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free

دانلود فایل word ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free

دریافت مقاله ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free

دانلود فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free

دانلود فایل ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free

دریافت فایل pdf ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free

خرید کارآموزی ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free

دانلود کارآموزی ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free

دریافت فایل word ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free

خرید تحقیق ترجمه مقاله بررسی مدیریت ریسک از free


مطالب تصادفی